Events

Screening & Performance

Monday, May 16
7:00pm–9:00pm

Kellen Auditorium, 66 Fifth Avenue

Pop-up show

Tue, May 17 & Thurs, May 19
VIP: 5:00–6:00 pm
General: 6:00–8:00 pm

6 East 16th Street, 12th Floor

Day 1: Tuesday, May 17

Tee Topor

Wenjun Li

Whitt Sellers

Yuan Zhang (Zane)

Zhiyu Chen (Jessie) & Qiachu Guo (Grace)

Xintong Wang

Erik Anderson

Ziwei Jiaochen

Wesley Chau

Daniel Narvaez

Tong Xia

Ken Chen

Ardak Mukanova

Milena Correa

Cecile Roca Morla

Bowen Li

Jessica Jabr

Junru Xu

Olivier Brueckner

Aldora Wang

Cangzhou Du

Billy Ho

Crystal(Xintong) Tan

Yiqing Liang

Elena Xinyue Peng

Sen yan Luo

You Jin Song

Ethan Mueller-Soppart & Ava Kerschbaumer

Qiao Xiao

Taylor Paydos

Cecil Boey & Alex Wang

Baoxing Chen

MoMo Gao

Sarita Sun

Xander Thornborough

Day 2: Thursday, May 19

Yu jing Shi

Isaac Santa

Emilio Lari

Sara Kobayashi

Shivanjali Verma

Malik

Mang Kipgen

Iz Netter

Yuwen Zhang

Joshua Davidson

Xiaodong Wang

Nanwei Cai

Zhijun Song

Yiqing Wang

Minghui Ju

Anshuman Uchil

Chloe Paige

An Kong

Jiayue Gou

Jingxinli

Jiujin Feng

Brittany Price

Yibo Fu

Jay Tobin

Changwoo Hahn

Simone Liu

JingDong

Lu Jia

Ziyan Cai

Simone Sun

Yunfei Song

Xiyue Qiu

Symposium

Thursday, May 19
11:30am–4:45pm

Online event

11:40 AM — Session 1: EXPLORATIONS

Wesley Chau

Jiyoon Moon

Sarita Sun

12:50 PM — Session 2: SPECULATIONS

Ardak Mukanova

Salil Parekh

Nishra Ranpura

2:00 PM — Session 3: PROCESSES

Billy Ho

Yuen Hoang

Daniel Narvaez

3:10 PM — Session 4: BODIES + THE INTERNET

Livia Foldes

Taylor Paydos

4:00 PM — Session 5: SOUNDS

Jason Brill

Gretchen Steinbrunner